Có phải gió đã đưa anh đi xa em,tại sao gió lại làm thế, vì anh là hiện thân của bồ công anh,một khi gió mang anh đi là mãi mãi không quay về với em, hỡi loài hoa kia vì sao lại làm thế. Em ước một ngày mong thấy anh mỉm cười và em ước một ngày duy nhất trong cuộc đời là được nhìn thấy anh...