Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 13:18

Kính dâng lễ lớn cử hành,
Doãn vho cháu chắt tấc thành chút thân.
Vừa đương thánh thọ bát tuần,
Tôn dâng khang thọ, chúc mừng muôn xuân.
Thái hoàng Thái hậu đức thuần,
Gia tôn Thuận hiếu nền nhân kế thừa.
Xa gần cảm đội ơn nhờ,
Ở ăn buôn bán bấy giờ đặng an.
Phụ thần muôn việc giúp toan,
Vua còn tùng ấu văn chương tập rèn.
Cảm lòng dân thảy chúc nguyền,
Trời cho Từ dụ thiên niên tuổi dài.
Ngẫm suy sau trước sự đời,
Loạn rồi lại trị, chúa tôi sum vầy.