04/12/2021 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lễ bát tuần bà Thái hậu

Tác giả: Nguyễn Nhược Thị - 阮若氏

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 13:18

 

Kính dâng lễ lớn cử hành,
Doãn vho cháu chắt tấc thành chút thân.
Vừa đương thánh thọ bát tuần,
Tôn dâng khang thọ, chúc mừng muôn xuân.
Thái hoàng Thái hậu đức thuần,
Gia tôn Thuận hiếu nền nhân kế thừa.
Xa gần cảm đội ơn nhờ,
Ở ăn buôn bán bấy giờ đặng an.
Phụ thần muôn việc giúp toan,
Vua còn tùng ấu văn chương tập rèn.
Cảm lòng dân thảy chúc nguyền,
Trời cho Từ dụ thiên niên tuổi dài.
Ngẫm suy sau trước sự đời,
Loạn rồi lại trị, chúa tôi sum vầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Nhược Thị » Lễ bát tuần bà Thái hậu