15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 05/02/2010 00:53

Trái mùa xuân rụng xuống
Hạt lửa văng sang hè
Mọc lên mặt trời đỏ
Hoa phượng hồng tiếng ve.
Ven đường nghiêng bóng che
Hàng cây trưa mệt lả
Hạt lửa văng sang hè
Nắng học trò rám má.

Gió rì rào trong lá
Kháo chuyện xuân sang hè
Đàn sóc bóng bói quả
Nghênh nghênh đầu lắng nghe...


03/1998

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch