15.00
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/09/2009 15:12

Chiếc lá vẫy tay gọi gió
- Bạn ơi, ở lại đây chơi!
Nhưng khi gió dừng cánh lại
Lá kêu: Ủa bạn đâu rồi?

Nghe đấy mà không nói được
Gió bèn phe phẩy cành bay
Lá reo: A! mình đã thấy
Bạn nằm trong cái... vẫy tay!


2/8/1997