Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2021 10:10

Sóng biển sóng sông sóng dài sóng rộng
Sóng tận cùng Cà Mau phiêu linh
Dẫu bến lở đất bồi, cứ sóng
Dẫu mây nước đầy vơi, cứ sóng
Sóng đến nỗi phải kêu lên
Trời sóng!

Sóng cho mây vần vụ
Sóng cho nhau nhớ nhau
Ước em đến anh tựa như sóng Cà Mau
Xa
Vẫn không nguôi sóng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]