11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2014 10:39

Đó là nơi ít người để ý
Có thể nơi để cốc chén thừa
Nơi gom rác và nơi đựng chổi
Góc khuất
Không phải nơi vui vẻ nhiệt cuồng
Không phải nơi xô bàn đẩy ghế
Chỉ đến khi
Các cuộc vui tàn
Người ta đến góc nhà
Tìm chổi
Và quét

Tôi thường góc khuất
Chiêm nghiệm vui buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]