15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (54 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Dương Tường (41 bài)
- Xuân Sách (163 bài)
Tạo ngày 20/01/2015 00:21 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Ngọc Anh (3/3/1932 - 15/10/1965) sinh tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Năm 15 tuổi ông tham gia Thiếu sinh quân, học trường Trung học Bình dân Liên khu V, sau đó làm phóng viên các báo Vệ quốc đoàn, Quân đội nhân dân Liên khu V… lăn lộn trên khắp chiến trường Quảng – Đà và Tây Nguyên. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm việc ở Ban Dân tộc Trung ương, rồi sang Ban Văn sử địa (tiền thân Viện Văn học Việt Nam sau này), chuyên nghiên cứu văn hoá Tây Nguyên, tham gia dịch các trường ca như Đam San, Xinh Nhã,… Một số sáng tác thơ của Ngọc Anh đã ra đời trong khoảng thời gian này, đặc biệt là dưới tất cả sáng tác của mình ông đều khiêm tốn ghi dịch, phỏng dịch hoặc sưu tầm, nên người đọc ít biết có một nhà thơ Ngọc Anh chuyên sáng tác về chủ đề Tây Nguyên.

Thời…

 

Tuyển tập chung