Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 13:49

Rồi lỡ hẹn một hôm về gió cát
phía rừng dương danh lợi rụng tiêu điều
thơ ấu gọi trùng dương ngày mặn chát
biển quê nhà con sóng cũng hư chiêu!!!