Giá đừng trót dại ngẩn ngơ
Bao nhiêu cái mất biết ngờ cho ai
Loanh quanh mấy tiếng thở dài
Ngó lên ngó xuống vẫn hai tay mình

Bảo xinh thì trúc có xinh
Phận làm tre đứng một mình cũng đau
Duyên trời ai buộc chi đâu
Sao con sáo qua sông sâu làm gì

Sinh nghề tử nghiệp chi chi
Lần hồi câu chữ để đi đường vòng
Người ta xe cúp thong dong
Ngựa phi nước kiệu có hòng nổi không

Sắc hương với một cành hồng
Nào bao nào gói buộc trong buộc ngoài
Phải chơi thì xước cùng gai
Loay hoay lắm để nhạt phai cả tình

Nhấp môi thương cái bóng mình
Liêu xiêu gánh nợ phù sinh tứ bề.