Chiều dần tắt nắng
Gió bồng lên cao
Cánh đồng lúa chín
Hương thơm ngọt ngào

Bé vui hớn hở
Tung cánh diều lên
Diều bay trong gió
Giữa trời mông mênh

Diều bay cao vút
Gặp bạn mây xanh
Thoả bao mơ ước
Diều bay vòng quanh

Bé thầm mong ước
Được như cánh diều
Bay vào vũ trụ
Khám phá bao điều.