Tôi là con suối nhỏ
Nằm dưới tàn cây xanh
Bạn của nai, của thỏ,
Của hoa thơm, trái lành

Tôi là con suối nhỏ
Nằm ở dưới chân đồi
Bạn của sương, của gió,
Của vầng trăng lưng trời

Tôi là con suối nhỏ
Trong veo và ngọt ngào
Đàn tôi gieo róc rách
Khi trầm, khi vút cao

Tôi là con suối nhỏ
Men bờ đá tôi đi
Tôi yêu cua, yêu cá
Tiếng hát ru thầm thì

Tôi là con suối nhỏ
Bước chân không biết dừng
Mang niềm vui bày tỏ
Với dòng sông mênh mông

Mai sông về biển mẹ
Có bước tôi theo về
Biển nằm nghe tôi kể
Câu chuyện dài sơn khê...