Đoàn tàu xình xịch
Chân bước hai hàng
Miệng hót vang vang
Tôi sau bạn trước

Tàu đi từng bước
Mỗi người mỗi toa
Nếu thả tay ra
Tàu không còn nữa

Tàu đến gần cửa
Lại quay đầu vào
Tàu lên đèo cao
Thì chân phải nhún

Thả dốc tàu xuống
Thì thấp đôi chân
Tàu chui qua hầm
Thì xin nhắm mắt

Nhưng tôi xin nhắc
Ưu tiên đầu tàu
Phải mở to mắt
Kẻo va... u đầu.


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017