Bác Hồ ơi,
Cháu là em bé phương xa
Theo anh Vệ quốc xa nhà từ lâu.
Cháu qua sông Đuống, sông Cầu,
Phủ Thông, Đèo Khách, An Châu, Lũng Vài.
Qua bao vực thẳm, sông dài,
Giúp anh Vệ quốc đánh loài thực dân.
Cháu là thiếu sinh quân
Nhân ngày sinh nhật Bác
Có vài lời chất phác
Kính chúc Bác sống lâu
Không bao giờ bạc đầu
Để lái thuyền Chiến Thắng.


1950

Theo nhà thơ Nguyễn Khôi, Nguyễn Bá Dậu khi đó đang là thiếu sinh quân, được gửi về học lớp 5B trường sơ tán học ở chùa xã Đồng Tiến (nay thuộc thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Nhân ngày 19-5, lớp tổ chức báo tường để mừng sinh nhật Bác Hồ, Nguyễn Bá Dậu đã tham gia đóng góp bài thơ này. Bài thơ sau trở thành nổi tiếng, được in trong nhiều tuyển tập, và đoạn đầu bài thơ này đã được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 (tập 2) giai đoạn 1976-1979.