Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 03/11/2020 08:33 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Bá Dậu, theo nhà thơ Nguyễn Khôi, khoảng năm 1952 là một thiếu sinh quân được gửi về học văn hoá tại trường sơ tán tại chùa xã Đồng Tiến, nay thuộc Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra chưa có thông tin thêm về tiểu sử của ông. Ông có bài thơ Cháu gửi Bác Hồ nổi tiếng thời đó, được in trong nhiều tuyển tập thơ, và được dùng trong SGK Tập đọc lớp 2 giai đoạn 1976-1979.