Thằng Top mập nhất xóm
Làm ông địa mới hay
Đeo mặt nạ thật hóm
Quạt phe phẩy trên tay

Bạn Zôn cao nhất bầy
Lại là con nhà võ
Chân tay mới thật tài
Cầm đầu lân hùng hổ

Cu Mì là em út
Xin được múa phần đuôi
Đôi chân đâu thua sút
Cũng sành điệu gấp mười

Còn bé Ti loắc choắc
Mà đôi tay nhịp nhàng
Bùm bùm!... và cắc cắc!...
Trống ầm ầm vang vang

Và cu Hin, cu Cún
Cùng bé Thảo, bé Na
Xách lồng đèn hào hứng
Theo lân đi từng nhà

Đội lân của xóm em
Tuy là không chuyên nghiệp
Nhưng ai cũng thích xem
Bởi vì lân múa đẹp.