Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 17:33

Mồi còn nhử được để chi meo,
Cất quán xây lò đúc bánh xèo.
Mặt phấn gây nên đôi nút rỗ,
Lòng vàng xếp lại nửa vòng eo.
Thơm quần dép bướm lần vào cửa,
Béo quến dù dơi rủ xếp kèo.
Lọ phải nường Văn chìm hũ thiếc,
Vật này cũng đỡ khách quên nghèo.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007