Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 17:36

Chẳng học thời thôi, học phải siêng,
Đừng làm lếu láo uổng cơm tiền.
Ngày thời cháo chác rong chơi mãi,
Tối lại nghêu ngao chúi ngủ liền.
Chẳng thuộc mượn hơi hùa đứng đám,
Không thông nhận lớp nín ngồi riêng.
Năm nào cũng rứa sao hay chữ,
Chẳng học thời thôi, học phải siêng.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007