Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 17:33

Mặc ai tím tía mặc the hàng,
Con mắt xiu vì áo vá quàng.
Mới cũ rõ ràng in mật mực,
Trước sau khăng khít lượt hai đàng.
Tình chàng sánh với khi đằm thắm,
Nghĩa thiếp nào quên lúc cũ càng.
Giúp đỡ anh hùng cơn lỡ vận,
Thân này chi bận chốn giàu sang.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007