Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 08/09/2009 02:04

Với Tuấn, Sơn, Hải, Phước, và...

Người đi trẩy hội đấu bò
mình đi đoán mộng thăm dò tỉnh say

Chấp gì đen đỏ rủi may
nằm nghe chim lả lơi cây tiêu huyền


Nimes, 24.5.1996

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997