19/10/2021 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Feria de Nimes

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/09/2009 02:04

 

Với Tuấn, Sơn, Hải, Phước, và...

Người đi trẩy hội đấu bò
mình đi đoán mộng thăm dò tỉnh say

Chấp gì đen đỏ rủi may
nằm nghe chim lả lơi cây tiêu huyền
Nimes, 24.5.1996

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Feria de Nimes