33.33
49 bài thơ
Tạo ngày 30/07/2009 00:20 bởi karizebato, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 17/09/2009 22:28 bởi karizebato
Nguồn: Tập thơ Bụi của Nguyễn Duy do Nhà xuất bản Hội nhà văn xuất bản, in 2.000 cuốn khổ 14x20cm 78 trang, tại nhà in Lê Văn Lộc, in xong và nộp lưu chiểu tháng 6-1997.

 

I - Giữa đám đông

II - Một mình