55.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
13 bài trả lời: 13 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/02/2010 06:41

漫興

龍尾洲邊多白鷗,
藍江堂上有寒儒。
一生詞賦知無益,
滿架琴書徒自愚。
百歲為人悲瞬息,
暮年行樂惜須臾。
寧知異日西陵下,
能飲重陽一滴無。

 

Mạn hứng

Long Vĩ châu biên đa bạch âu,
Lam Giang đường thượng hữu hàn nho.
Nhất sinh từ phú tri vô ích,
Mãn giá cầm thư đồ tự ngu.
Bách tuế vi nhân bi thuấn tức,
Mộ niên hành lạc tích tu du.
Ninh tri dị nhật tây lăng hạ,
Năng ẩm trùng dương nhất trích vô?

 

Dịch nghĩa

Bên bãi Long Vĩ có nhiều chim âu trắng,
Trong ngôi nhà bên sông Lam có nhà nho nghèo.
Một đời chuyên về từ phú, biết là vô ích,
Sách đàn đầy giá, chỉ mình làm ngu mình.
Cuộc đời trăm năm, buồn thay, chỉ là chốc lát,
Đến tuổi già mới mua vui, tiếc quá ngắn ngủi.
Biết rồi đây, khi nằm xuống dưới gò phía tây,
Tiết trùng dương đến, liệu có được giọt rượu nào không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long Vĩ bãi bồi đậu trắng cò,
Sông Lam nhà bến có hàn nho.
Một đời thơ phú toàn vô ích,
Đầy giá sách đàn mình chỉ ngu.
Mới biết đến già vui phút chốc
Trăm năm ngắn ngủi đáng buồn thay.
Gò tây đã biết khi nằm xuống,
Chén rượu trùng dương, ai tưới mồ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Bãi bồi Long Vĩ trắng cò,
Sông Lam nhà bến hàn nho lánh đời.
Một đời thơ phú toàn chơi,
Sách đàn đầy giá thêm ngờ thêm ngu.
Đến già mới biết mua vui,
Trăm năm ngắn ngủi nhìn lui đáng buồn!
Khi nằm xuống đất gò tây,
Trùng dương chén rượu ai đây tưới mồ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Chim âu đỗ trắng bãi Đuôi Rồng,
Một bác nho nghèo nhà mé sông.
Thơ phú suốt đời, vô ích thật,
Sách đàn đầy giá có ngu không!
Trăm năm thấm thoắt qua như chớp,
Tuổi tác tìm vui, tiếc lạ lùng!
Có biết gò tây khi nhắm mắt,
Trùng dương, ai rưới rượu cho ông?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]