Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 06:50

Cái tủ kính nhìn ra cửa.
Cái cửa nằm trong mặt kính.
     *
Cánh cửa nào tôi sẽ đi qua.


5-2002

Nguồn: Báo Quảng Nam, ngày 19/9/2008