28/05/2022 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một thực tại

Tác giả: Nguyễn Đông Nhật

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 06:50

 

Cái tủ kính nhìn ra cửa.
Cái cửa nằm trong mặt kính.
     *
Cánh cửa nào tôi sẽ đi qua.
5-2002

Nguồn: Báo Quảng Nam, ngày 19/9/2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đông Nhật » Một thực tại