Tập thơ Tiếng sóng sông quê của Nguyễn Đình Xuân do NXB Quân đội nhân dân ấn hành tháng 3-2009. Tập thơ gồm 65 bài, được tác giả sáng tác từ năm 1989 đến 2008. Đây là tập thơ viết về người lính, về những số phận con người trong chiến tranh và sau chiến tranh, về hậu phương quân đội, tình yêu quê hương, đất nước. Và trên hết, tập thơ được tác giả dành nhiều tình cảm về người mẹ, người cha và gia đình, nơi khởi nguồn tình yêu của mỗi con người.