Thấp thoáng nắng đầu thu
Trên bến xưa đò vắng
Nhẹ nhàng từng con sóng
Để ngấn nước phù sa.

Dòng sông chiều tôi qua
Vắng dáng người buông lưới
Thuyền xuôi mùa nước nổi
Mắt ai nhìn xa xôi?

Trên triền đồi hoang cỏ
Lời hẹn xưa ai còn
Sương thoảng mắc trăng non
Theo mây in bóng nước.

Làm sao tôi quên được
Khi hôn em lần đầu
Quan họ xanh thăm thẳm
Rơi dải yếm sông Cầu...


31/7/2008