Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 02/06/2012 23:13

Hội làng mở lại mấy xuân
Trống chèo lại giục bước chân Thị Màu
Tay ai dẻo điệu mời trầu
Lúng liếng đôi mắt trong câu đợi chờ.

Khen anh hề khéo bày trò
Giằng co sới vật, cuộc cờ đầu năm
Quân cờ: Thiếu nữ vấn khăn
Em đi một bước là trăm mối lòng.

Trẻ người làm tốt qua sông
Trên bàn, giữa trận lại không rõ mình.
Thắng, thua bởi kẻ bày binh
Còn em nguyên vẹn nét xinh nụ cười...


4-10-2002