Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Trân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 27/09/2008 06:35 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/09/2008 20:07 bởi hongha83
Ngu Tự Lương 虞似良 không rõ năm sinh năm mất, là thi nhân Nam Tống, tự Trọng Phòng 仲房, hiệu Hoành Khê chân dật 橫溪真逸. Ngu Tự Lương từng giữ một số chức quan như Binh bộ thị lang. Thơ ông hiện chỉ còn một bài là "Hoành Khê đường xuân hiểu" 橫溪堂春曉.

Nguồn: Thơ Tống/ NXB Văn học, 1991