Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:36

湘靈鼓瑟

瑤瑟多哀怨,
朱弦且莫聽。
扁舟三楚客,
叢竹二妃靈。
淅瀝聞餘響,
依稀欲辨形。
柱間寒水碧,
曲裏暮山青。
良馬悲銜草,
遊魚思繞萍。
知音若相遇,
終不滯南溟。

 

Tương linh cổ sắt

Dao sắt đa ai oán,
Châu huyền thả mạc thinh.
Biển chu Tam Sở khách,
Tùng trúc nhị phi linh.
Tích lịch văn dư hưởng,
Y hi dục biện hình.
Trụ gian hàn thuỷ bích,
Khúc lý mộ sơn thanh.
Lương mã bi hàm thảo,
Du ngư tứ nhiễu bình.
Tri âm nhược tương ngộ,
Chung bất trệ nam minh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đàn dao sắt điệu buồn ai oán
Xin đừng nghe giây ngọc gieo tình
Rong thuyền con khách vùng Tam Sở
Thoáng tre xanh nhị nữ hiển linh
Dư âm còn trong hơi réo rắt
Sương mênh mông nào thấy bóng hình
Nước lạnh biếc xuất từ đàn trụ
Non chiều xanh trong tiếng tang tinh
Ngựa ngậm cỏ nghe buồn da diết
Cá nhớ bèo thờ thẩn lội quanh
Tri âm hỡi nếu như tương ngộ
Xin hãy đừng chìm đáy nước xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đàn sắt ngọc dao nhiều ai oán
Dây đỏ ngân vang chớ vội nghe
Khách Tam Sở chở thuyền về
Hiển linh khóm trúc dãi dề hai phi
Âm thừa đâu đấy nghe tí tách
Y hi những muốn tạo dáng hình
Trục đàn dòng nước lạnh xanh
Núi xanh lại tưởng khúc đàn chiều hôm
Ngựa hay tốt mà buồn cỏ ngậm
Cá đi chơi vơ vẩn quanh bèo
Tri âm nếu có gặp nhau
Chậm chi lúc cuối hãy vào biển nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đàn sắt ngọc dao oán than,
Chớ nghe dây ngọc ngân vang gieo buồn.
Khách Tam Sở giong về buồm,
Thoáng trông tùng trúc linh hồn hai phi.
Âm thừa vọng tích tịch ghi,
Mơ hồ những muốn phân chi dáng hình.
Khoảng không dòng nước lạnh xanh,
Bên trong uốn khúc núi xanh ban chiều.
Ngựa hay buồn cỏ ngậm nhiều,
Cá đi vơ vẩn quanh bèo dạo chơi.
Tri âm nếu có gặp rồi,
Cuối cùng chẳng trể lúc vào biển nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời