06/10/2023 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương linh cổ sắt
湘靈鼓瑟

Tác giả: Nguỵ Thôi - 魏璀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 07:36

 

Nguyên tác

瑤瑟多哀怨,
朱弦且莫聽。
扁舟三楚客,
叢竹二妃靈。
淅瀝聞餘響,
依稀欲辨形。
柱間寒水碧,
曲裏暮山青。
良馬悲銜草,
遊魚思繞萍。
知音若相遇,
終不滯南溟。

Phiên âm

Dao sắt đa ai oán,
Châu huyền thả mạc thinh.
Biển chu Tam Sở khách,
Tùng trúc nhị phi linh.
Tích lịch văn dư hưởng,
Y hi dục biện hình.
Trụ gian hàn thuỷ bích,
Khúc lý mộ sơn thanh.
Lương mã bi hàm thảo,
Du ngư tứ nhiễu bình.
Tri âm nhược tương ngộ,
Chung bất trệ nam minh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đàn dao sắt điệu buồn ai oán
Xin đừng nghe giây ngọc gieo tình
Rong thuyền con khách vùng Tam Sở
Thoáng tre xanh nhị nữ hiển linh
Dư âm còn trong hơi réo rắt
Sương mênh mông nào thấy bóng hình
Nước lạnh biếc xuất từ đàn trụ
Non chiều xanh trong tiếng tang tinh
Ngựa ngậm cỏ nghe buồn da diết
Cá nhớ bèo thờ thẩn lội quanh
Tri âm hỡi nếu như tương ngộ
Xin hãy đừng chìm đáy nước xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguỵ Thôi » Tương linh cổ sắt