33.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 13/05/2021 22:11 bởi Vanachi
Nghiêm Thanh là nhà báo, tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn khoá 13 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, nguyên lãnh đạo Ban Văn hoá - Văn nghệ của báo Nhân dân.

Sách đã in:
- Đường đời tối sáng (tăn văn, NXB Văn học, 2016)
- Khúc tự tình (thơ, NXB Văn học, 2017)
- Ngược dòng thế sự (thơ, 2020)