Những nơi Hoàng Hà chảy qua
Những nơi bao đáy sông khô cạn
Kìa chiếc xe cút kít
Tiếng kẽo kẹt phát ra từ bánh xe duy nhất
Khiến trời đen cũng co dúm thân mình
Kẽo kẹt xuyên qua giá rét và lặng thinh
Từ chân núi này
Đến chân đồi kia
Kẽo kẹt kẽo kẹt
Tiếng bi thương của người dân miền Bắc

Trong những ngày giá lạnh tuyết băng
Chiếc xe cút kít
Đi giữa các thôn xóm xác xơ
Với bánh xe duy nhất
Hằn lên vết sâu hoắm kéo dài
Trên nền đất vàng đỏ
Xuyên qua hoang mạc mênh mông
Từ con đường này đến con đường nọ
Dệt nên
Tấm thảm đau thương của nhân dân miền Bắc


Nguồn: Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)