07/12/2021 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xe cút kít
手推车

Tác giả: Ngải Thanh - 艾青

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 16:53

 

Nguyên tác

在黄河流过的地域
在无数的枯干了的河底
手推车
以唯一的轮子
发出使阴暗的天穹痉挛的尖音
芽过寒冷与静寂
从这一个山脚
到那一个山脚
彻响着
北国人民的悲哀

在冰雪凝冻的日子
在贫穷的小村与小村之间
手推车
以单独的轮子
刻画在灰黄土层上的深深的辙迹
穿过广阔与荒漠
从这一条路
到那一条路
交织着
北国人民的悲哀

Bản dịch của Lê Huy Tiêu

Những nơi Hoàng Hà chảy qua
Những nơi bao đáy sông khô cạn
Kìa chiếc xe cút kít
Tiếng kẽo kẹt phát ra từ bánh xe duy nhất
Khiến trời đen cũng co dúm thân mình
Kẽo kẹt xuyên qua giá rét và lặng thinh
Từ chân núi này
Đến chân đồi kia
Kẽo kẹt kẽo kẹt
Tiếng bi thương của người dân miền Bắc

Trong những ngày giá lạnh tuyết băng
Chiếc xe cút kít
Đi giữa các thôn xóm xác xơ
Với bánh xe duy nhất
Hằn lên vết sâu hoắm kéo dài
Trên nền đất vàng đỏ
Xuyên qua hoang mạc mênh mông
Từ con đường này đến con đường nọ
Dệt nên
Tấm thảm đau thương của nhân dân miền Bắc
Nguồn: Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Thanh » Xe cút kít