Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 26/06/2017 23:52 bởi tôn tiền tử
Ngô Thục Cơ 吳淑姬 không rõ tên thật và năm sinh, mất, người Hồ Châu, Triết Giang, sống khoảng trước sau năm Thuần Hy thứ 12 (1185) đời Tống Hiếu Tông. Cha đỗ tú tài, nhà nghèo, dung mạo đẹp đẽ, thông tuệ và giỏi thi từ. Nàng có Dương xuân bạch tuyết từ 陽春白雪詞 gồm 5 quyển. Hoàng Thăng 黄升 trong Hoa am từ tuyển 花庵詞選 cũng chép 3 bài từ của nàng và nhận định không kém Lý Thanh Chiếu.