Phấn son phai,
Thư tín dứt,
Mộng đẹp lại không tin nỗi.
Bệnh rượu vô liêu,
Nghe mưa xuân rơi bên gối.
Đau lòng, khúc khuỷu núi bằng,
Lửng lờ nước chảy,
Nhung nhớ cho lòng thêm mỏi.

Cách xa lâu,
Nhớ cho một tấm tâm tình.
Lòng sầu hay mấy mối!
Lén soi gương, vóc nhoà sương khói.
Thương cho mơ lúc còn xanh,
Hoa dương bay sợi.
Oanh líu lo, giục xuân đi khỏi.

tửu tận tình do tại