Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2009 19:17

Tự thuật

Tam thập lục niên đa bệnh khách
Ái nhàn kết ốc tại Vu Lai
Bán sinh tung tích thi vi bạn
Đáo xứ đăng lâm tửu tác môi
Tâm bất đàn quan na kỵ huý
Hữu vô án kiếm nhiệm khôi hài
Vi nhân tối khổ thị vô học
Học đắc hoàn tu đại nhãn khai

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Băm sáu xuân mà lắm bệnh ru?
Dựng lều vui thú ở thôn Vu
Bạn cùng thân thế thơ lưng túi
Tình với non sông rượu một vò
Sửa mũ lòng không, sao ái ngại?
Ấn gươm bạn chẳng, cứ đùa nô
Làm người khổ nhất là không học
Được học còn nên mở mắt to


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi sáu tuổi bệnh ư?
Dựng lều vui thú thôn Vu Lai nhàn.
Cùng thơ thân thế bạn vàng,
Non sông tình nước rượu mang một vò.
Lòng không sửa mũ, sao lo?
Ấn gươm bạn chẳng, đùa nô cứ cười.
Khổ sao không học làm người,
Càng nên được học khai lời mắt to.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời