19/05/2024 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật

Tác giả: Ngô Thế Lân - 吳世鄰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2009 19:17

 

Phiên âm

Tam thập lục niên đa bệnh khách
Ái nhàn kết ốc tại Vu Lai
Bán sinh tung tích thi vi bạn
Đáo xứ đăng lâm tửu tác môi
Tâm bất đàn quan na kỵ huý
Hữu vô án kiếm nhiệm khôi hài
Vi nhân tối khổ thị vô học
Học đắc hoàn tu đại nhãn khai

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Băm sáu xuân mà lắm bệnh ru?
Dựng lều vui thú ở thôn Vu
Bạn cùng thân thế thơ lưng túi
Tình với non sông rượu một vò
Sửa mũ lòng không, sao ái ngại?
Ấn gươm bạn chẳng, cứ đùa nô
Làm người khổ nhất là không học
Được học còn nên mở mắt to

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thế Lân » Tự thuật