Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 06:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/05/2012 11:03

大風

萬隊遊龍擁玉皇,
威加四海共飛揚。
掃空積霧開秋色,
依舊中天見太陽。
吹去已無塵垢在,
歸來重睹室家昌。
披襟獨自吟遊子,
西上祥雲是故鄉。

 

Đại phong

Vạn đội du long ủng ngọc hoàng,
Uy gia tứ hải cộng phi dương.
Tảo không tích vụ khai thu sắc,
Y cựu trung thiên kiến thái dương.
Xuy khứ dĩ vô trần cấu tại,
Qui lai trùng đổ thất gia xương.
Phi khâm độc tự ngâm du tử,
Tây thượng tường vân thị cố hương.


Cơn gió lớn ở đây ám chỉ phong trào khởi nghĩa của nhà Tây Sơn. Bài thơ cho thấy nhãn quan sắc bén của tác giả nhìn nhận phong trào Tây Sơn và sự sảng khoái của ông trước “cơn gió lớn” của thời đại sẽ làm cho non sông đổi mới.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển I), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Muôn đội rồng bay giáp tận trời,
Oai thần lồng lộng khắp nơi nơi.
Mù tan lại thấu màu thu tỏ,
Trời hửng y nguyên bóng nắng soi.
Nhơ bụi khôn còn vương chút đỉnh,
Cửa nhà trở lại vẻ vui tươi.
Hả lòng ngồi vịnh câu du tử,
Làng cũ mây che tít phía đoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

大風

萬隊遊龍擁玉皇
威加四海共飛揚
掃空積霧開秋色
依舊中天見太陽
吹去已無塵垢在
歸來重覩室家昌
披襟獨自吟遊子
西上祥雲是故鄉

Ghi chú:

- Trong "Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (Quyển I), NXB Khoa học xã hội, 1978" có sự dị biệt ở câu 2 và câu 6. Ở câu 2, là "hải nội" 海內 thay vì là "tứ hải" 四海 như trong bản "Thơ Ngô Thì Nhậm, NXB Văn học, 1986". Cũng vậy, ở câu 6 là "Tân lai" 新來 thay cho từ "Quy lai" 歸來 như trong bản "Thơ Ngô Thì Nhậm, NXB Văn học, 1986".


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm - Quyển I, NXB Khoa học xã hội, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời