Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 21:48

bởi chưng
lỗi hẹn lỗi hò
cho nên bến cũ - con đò khác đưa

bởi chưng
lỗi đợi lỗi chờ
cho nên người cũ - sang bờ khác duyên

bởi chưng
lỗi thệ lỗi nguyền
cho nên tình cũ - thay thuyền khác sông

lỗi ta, ta lỗi mọi đàng
mong chi nữa chuyện đá vàng mà mơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]