một giây lừa dối trăm năm
người yêu lừa dối tình nhân nụ cười
bóng đêm lừa dối mặt trời
thế gian lừa dối cuộc đời đẹp tươi
đôi lứa lừa dối lứa đôi
đám mây lừa dối bầu trời vẫn xanh
chiếc lá lừa dối cây cành
dòng sông lừa dối ngọn ngành trước sau

mình đâu lừa dối được nhau
khi đôi mắt ướt dấu sao được tình?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]