16/07/2024 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xưng tội với tình

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 03/05/2009 21:48

 

bởi chưng
lỗi hẹn lỗi hò
cho nên bến cũ - con đò khác đưa

bởi chưng
lỗi đợi lỗi chờ
cho nên người cũ - sang bờ khác duyên

bởi chưng
lỗi thệ lỗi nguyền
cho nên tình cũ - thay thuyền khác sông

lỗi ta, ta lỗi mọi đàng
mong chi nữa chuyện đá vàng mà mơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Xưng tội với tình