Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 15/04/2009 00:57

mùa rồi
gương vỡ ly tan
Tử Kỳ ngoảnh mặt, quên đàn Bá Nha

mùa rồi
lòng rẽ tay chia
đò sang bến nọ buồn lia mái chèo

mùa rồi
vui ít buồn nhiều
muốn xa, tiếng dữ bậu gieo làm gì?

mùa rồi
kẻ ở người đi
xót xa còn chẳng, nói gì vấn vương

mùa rồi
rượu lạt trăng suông
cây buông tâm sự, lá buông tâm tình

mùa rồi
về yêu lấy mình
song le nhớ bóng thương hình vẫn hơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]