24/07/2024 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói gì vấn vương

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 14/04/2009 00:57

 

mùa rồi
gương vỡ ly tan
Tử Kỳ ngoảnh mặt, quên đàn Bá Nha

mùa rồi
lòng rẽ tay chia
đò sang bến nọ buồn lia mái chèo

mùa rồi
vui ít buồn nhiều
muốn xa, tiếng dữ bậu gieo làm gì?

mùa rồi
kẻ ở người đi
xót xa còn chẳng, nói gì vấn vương

mùa rồi
rượu lạt trăng suông
cây buông tâm sự, lá buông tâm tình

mùa rồi
về yêu lấy mình
song le nhớ bóng thương hình vẫn hơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Nói gì vấn vương