Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 20:21

How are you? - cũng bình thường
vẫn chưa quỵ giữa nhiễu nhương lòng người
còn thấy nhau là đủ rồi
ít ra cũng được một lời hỏi thăm


Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lãng mạn năm 2000, NXB Đời, 1996