16/07/2024 13:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi thăm

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 03/05/2009 20:21

 

How are you? - cũng bình thường
vẫn chưa quỵ giữa nhiễu nhương lòng người
còn thấy nhau là đủ rồi
ít ra cũng được một lời hỏi thăm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Hỏi thăm