hay ...

biển đời bão tố gian nan
Mẹ là bến đỗ bình an con về ...