15/07/2024 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều ước cuối cùng

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 21/04/2009 01:18

 

yêu người trong bão khôn nguôi
để yêu đời lúc nắng nôi trở trời
giữa cơn vật đổi sao dời
xin còn khoảng trống để ngồi bên nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Điều ước cuối cùng