20/09/2020 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều ước cuối cùng

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 21/04/2009 01:18

 

yêu người trong bão khôn nguôi
để yêu đời lúc nắng nôi trở trời
giữa cơn vật đổi sao dời
xin còn khoảng trống để ngồi bên nhau
Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lãng mạn năm 2000, NXB Đời, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Điều ước cuối cùng