đêm đêm
ám khói muội đèn
phòng tôi đóng cửa cài then nhớ người

đêm đêm
ẩn hiện cánh dơi
người yêu đã hóa thành người yêu tinh

đêm đêm
ghì lấy ngực mình
cho hồn vỡ nát những thành quách ma

đêm đêm
u uẩn trăng tà
bóng rời khỏi vách hình là đà bay

đêm đêm tôi thấy tôi gầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]