16/07/2024 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm lục bát

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 03/05/2009 21:37

 

đêm đêm
ám khói muội đèn
phòng tôi đóng cửa cài then nhớ người

đêm đêm
ẩn hiện cánh dơi
người yêu đã hóa thành người yêu tinh

đêm đêm
ghì lấy ngực mình
cho hồn vỡ nát những thành quách ma

đêm đêm
u uẩn trăng tà
bóng rời khỏi vách hình là đà bay

đêm đêm tôi thấy tôi gầy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Đêm lục bát